top of page

EINH: ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΓΝΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ. ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΥΣ!

Ιωάννινα

29-09-2022


Η EΙΝΗ τοποθετήθηκε από την πρώτη στιγμή με σαφήνεια και καταδίκασε την ΣΔΙΤ μεταξύ ΠΓΝΙ και ΕΠΡΟΨΥΗ. Όπως κάθε στόχος που στρέφεται ενάντια στον εναπομείναντα δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ, έτσι και η συγκεκριμένη σύμπραξη η οποία υπονομεύει την Ψυχιατρική Κλινική προς όφελος μιας ΜΚΟ-ΝΠΙΔ με μοχλό το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μπορεί να υλοποιηθεί παρά μόνο με έναν τρό πο: με τους υγειονομικούς, τις ανάγκες τους, τις αγωνίες τους και την θέληση τους στην άκρη. Η επι στολή του συνόλου σχεδόν των εργαζομένων (πλην ειδικευομένων), όλων των ειδικοτήτων της Κλινι κής Βραχείας Νοσηλείας και της Μονάδας οξέων Περιστατικών της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΙ προς τον Διευθυντή της Κλινικής, επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές και σας την κοινοποιούμε.


Η επιστολή η οποία μας κοινοποιήθηκε όπως και στον Διοικητή του ΠΓΝΙ, τον Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας την Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων, 1 εβδομάδα μετά την αποστολή της δεν έχει βρει ακόμη ανταπόκριση. Καλούμε την διοίκηση του ΠΓΝΙ, την 6η ΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η Ψυχιατρική κλινική έχει 30 χρόνια ιστορί ας, διαρκούς ανάπτυξης, κλινικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής προσφοράς την οποία δεν δικαι ούται κανείς να την εκχωρήσει και υποχρεώνει όλους να την στηρίξουν με χρηματοδότηση και στελέ χωση. Οι εργαζόμενοι της Ψυχιατρικής είναι οι συγγραφείς αυτής της ιστορίας και δεν μπορεί κανείς να τους παραγκωνίσει. Δεν είναι μόνοι τους. Καλούμε τον σύλλογο εργαζομένων του ΠΓΝΙ να πάρει θέση Προειδοποιούμε ότι απειλές και οι εκφοβισμοί δεν πρόκειται να περάσουν.


Το έγγραφο έχει ως εξής:


« ΘΕΜΑ « 2η επιστολή προς τον Δτή της Ψυχιατρικής για τα διογκούμενα προβλήματα λειτουργίας της Κλινικής και τις τελευταίες εξελίξεις με επίκεντρο την Κλινική μας. Επιτακτική ανάγκη για συνάντη ση του συνόλου του προσωπικού μετά από την μακροχρόνια διακοπή κάθε συλλογικής συζήτησης στην Κλινική»


Κ. Διευθυντά, 5 μήνες μετά την τελευταία έγγραφη συλλογική προσπάθεια να σας καλέσουμε για να συζητή σουμε για τα διαρκώς διογκούμενα προβλήματα της Ψυχιατρικής Κλινικής, πρόσκληση την οποία απορρίψατε εν τοις πράγμασι μη προσερχόμενος σε καμία συζήτηση, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να επανέλθουμε εγγράφως, για να σας ξανακαλέσουμε επιτακτικά πλέον, σε άμεση συνάντηση και συζήτηση.


Σας θυμίζουμε ότι στην τελευταία έγγραφη πρόσκλησή μας, μετά την αποστολή κάποιων mail από εσάς προς όλους εμάς, το περιεχόμενο των οποίων μας θορύβησε ιδιαίτερα, σας αναφέραμε ότι:


«Μας ανακοινώνετε στο mail ότι έχετε πάρει τις αποφάσεις σας, οι οποίες μας είναι άγνωστες αλλά και ότι δεν θα συμμετάσχετε σε άλλη συνάντηση προς το παρόν, ούτε σε εκείνη της Τετάρτης μια εβδομάδα μετά, την οποία ο κ, Μαντάς πρότεινε για να συνεχιστεί η συζήτηση που έμεινε στο εμβρυακό της στάδιο. Συνάντη ση την οποία αποδεχθήκαμε όλοι και στην οποία δεν ήρθατε όπως ακριβώς μας είχατε ανακοινώσει. Αν μη τι άλλο, κατανοείτε ότι τα παραπάνω έχουν μια απειλητική απόχρωση. Δεν θέλουμε καμιά απόφαση για εμάς, να λαμβάνετε χωρίς εμάς. Επειδή όπως αναφέρετε ο ίδιος στο mail σας, «μερικές φορές ένα πούρο είναι απλώς ένα πούρο», σας θυμίζουμε ότι πέρα από θεραπευτές, είμαστε κατά βάση εργαζόμενοι του νοσοκο μείου και η εργασιακή μας πραγματικότητα καθορίζεται από το σύνολο των αντικειμενικών συνθηκών της εργασίας μας, κομβικό μέρος των οποίων αποτελούν οι αποφάσεις όσων ασκούν διοίκηση και διεύθυνση».


Τους τελευταίους 5 μήνες η κατάσταση στην κλινική έχει χειροτερέψει, αθροίζοντας νέα προβλήματα και πίεση σε όλους μας. Η υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό έχει λάβει ακραίες διαστάσεις. Στην Μονά δα οξέων Περιστατικών πλέον εργάζονται 16 νοσηλεύτριες-ες από τους οποίους μόνο 6 είναι άντρες καθι στώντας και την εξυπηρέτηση των καθημερινών βαρδιών σχεδόν αδύνατη αλλά και τον κίνδυνο σωματικού τραυματισμού αυξημένο όσο ποτέ άλλοτε. Ο εγκεκριμένος από το ΔΣ του ΠΓΝΙ εσωτερικός κανονισμός της ΜΟΠ, ο οποίος προβλέπει 20 νοσηλευτές και αυστηρά μέτρα επιτήρησης και ασφάλειας, δεν μπορεί να τηρη θεί εδώ και 1 χρόνο, λόγω και του μειωμένου προσωπικού.


Η ακαταλληλότητα της κτιριακής υποδομής της ΜΟΠ καθιστά προσβάσιμους απ' έξω τους θαλάμους της ΜΟΠ με πολλά τα περιστατικά μεταφοράς αντικειμένων στους ασθενείς μας. Ακ δέλφου ψυχιάτρου, δεν κινητοποίησε την Διοίκηση του ΠΓΝΙ για να λάβει πραγματικά μέτρα ασφάλειας κατά την εξέταση περιστατικών στα ΤΕΠ, με αποτέλεσμα η εξέταση σε απομακρυσμένο από τα ΤΕΠ χώρο χωρίς την παρουσία φύλακα, να καθιστά την καθημερινή εξέταση ασθενών μια επικίνδυνη αποστολή. Η απουσία δραστηριοτήτων των ασθενών και στις 2 κλινικές όπως και των καθημερινών ομαδικών ψυχοθεραπευτικών συναντήσεων, δυσκολεύει την ούτως ή άλλως δύσκολη διαχείριση του ημερήσιου θεραπευτικού χρόνου.


Στην ανοιχτή κλινική οι νοσηλευτές που έχουν απομείνει είναι πλέον 12, με όριο επάρκειας το οποίο ο ίδιος έχετε θέσει στον αριθμό 15 και ταυτόχρονα οι μετακινήσεις και οι συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευμένου νο σηλευτικού προσωπικού και η αντικατάστασή τους από συμβασιούχους, δυσκολεύει την συλλογική εργασία στο ειδικό κλινικό μας αντικείμενο, καθώς δεν υπήρξε χρόνος για κανέναν να εκπαιδευτεί. Το νέο καθηκοντο λόγιο των νοσηλευτών και των βοηθών νοσηλευτών με τους απαράδεκτους όρους που θέτει, είτε θα οδηγήσει σε αδυναμία κατάρτισης εβδομαδιαίου προγράμματος είτε σε ανακύκλωση νέου προσωπικού πριν εκπαιδευ τεί καν αυτό που έχει πρόσφατα έλθει. Η μεταφορά των Εξωτερικών Ιατρείων στο ΚΨΥ μαζί με το προσωπι κό της, δεν ανέστειλε για πολλούς λόγους την συνέχιση της επίσκεψης ασθενών στα Εξωτ. Ιατρεία του ΠΓΝΙ, επιφορτίζοντας τους εναπομείναντες ψυχιάτρους των κλινικών με επιπλέον καθήκοντα. Ακόμα και η τοποθέ τηση προσωπικού στις διάφορες δομές μας έγινε με όρους μη συζήτησης και εν τέλει ανισότιμης αντιμετώ πισης κάποιων συναδέλφων.


Στην απουσία, λόγω παραμονής σε αναστολή εργασίας, 2 ψυχιάτρων, 1 εργοθεραπεύτριας και 3 εκπαι δευμένων νοσηλευτών αντρών, προστίθεται και η άρνηση της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης και της Διοίκησης να επιστρέψει στην ΜΟΠ έστω ο ένας εκπαιδευμένος νοσηλευτής ο οποίος εμβολιάστηκε τον Γενάρη μετά την αναστολή εργασίας, ο οποίος μάλιστα είχε διοριστεί με ειδική προκήρυξη για την ΜOΠ. Τα παραπάνω δεί χνουν την απαξίωση των αναγκών της ΜOΠ, η οποία σας θυμίζουμε πάλι ότι στελεχώνεται με μόλις 6 άντρες νοσηλευτές, δηλ. δεν υπάρχει κανένας άντρας νοσηλευτής σε πολλές βάρδιες, στο κατ' εξοχήν τμήμα στο o ποίο αυτό απαιτείται. Όλα αυτά, στην περίοδο που η κλινική ανέπτυξε δραστηριότητες στο ΚΨΥ και στον ξε νώνα, που αποσπάσαμε από το ΓΝ Χ/κώστα, μεταφέροντας δικό της προσωπικό και όχι νέο, έχει κάνει αφό ρητο το φορτίο που επωμιζόμαστε.


Κ. Διευθυντή

Μέσα σε όλες αυτές τις ανεπίλυτες και διογκούμενες δυσκολίες τις οποίες επί κυρίως εδώ και 1 χρόνο επωμιζόμαστε μέσα σε συνθήκες άγνοιας για τους σχεδιασμούς σας από τον Μάρτιο, οπότε έγινε και η τελευ ταία μηνιαία θεσμοθετημένη διοικητική συνάντηση όλου του προσωπικού της Ψυχιατρικής κλινικής από όλες τις δομές της, βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε εξελίξεις που αφορούν την Ψυχιατρική Κλινική, για τις ο ποίες είχαμε πλήρη άγνοια και ενημερωνόμαστε όχι αρμοδίως από εσάς, αλλά από τα ΜΜΕ. Σχεδιάζονται αλλαγές στην κλινική για τις οποίες δεν έχουμε ενημέρωση για τις επιπτώσεις που θα έχουν στην εργασιακή μας ζωή.


Είναι οδυνηρό και προσβλητικό για όλους εμάς που λειτουργούμε τις δομές της κλινικής, να ενημερω νόμαστε από δελτίο τύπου ότι, από τις 22-04-2022 το ΔΣ της ΕΠΡΟΨΥΗ, στο οποίο είστε μέλος, σχεδιάζει την διεκδίκηση χρηματοδότησης Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση με στόχο να στηρίξει, όπως υποστηρίζει, μέσα από την δική της Μονάδα, την λειτουργία της Μονάδας της κλινικής μας δια της συγχωνεύ σεως και συλλειτουργίας, διότι το Υπουργείο την επιλέγει ως πιο φτηνό και ευέλικτο φορέα ΝΠΙΔ.


Είναι οδυνηρό και προσβλητικό, διότι όλοι εμείς που δεχτήκαμε τα προηγούμενα χρόνια επιδρομή στους μισθούς μας, στηρίξαμε την ανάπτυξη της κλινικής εκ των ενόντων αναλαμβάνοντας επιπλέον φορτία με ευελιξία και αυτοθυσία που δεν είχε προηγούμενο, ιδίως στα 2 πρώτα χρόνια της πανδημίας, όλοι εμείς που μας χρωστάει η υπηρεσία μας από 30 έως 70 μέρες άδειας και repo, να κρινόμαστε ακατάλληλοι προς χρηματοδότηση, στελέχωση και στήριξη. Ό,τι κάναμε,το κάναμε από πίστη στον κοινωνικό ρόλο του δημόσι ου συστήματος Υγείας και στην αποστολή μας ως λειτουργοί του ΕΣΥ.


Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το γεγονός ότι σε συνθήκες πλήρους άγνοιας για τους σχεδιασμούς με ταξύ Διεύθυνσης, Διοίκησης του ΠΓΝΙ και ΔΣ ΕΠΡΟΨΥΗ, παροπλιστήκαμε από κάθε συλλογική διαδικασία της κλινικής και να μην μπορούμε να έχουμε λόγο για το μέλλον της κλινικής.


Σας θυμίζουμε ότι οι περισσότεροι από εμάς, με ανελλιπή, χωρίς καμιά διακοπή, παρουσία πολλών ετών στην κλινική, αναπτύξαμε, στηρίξαμε και λειτουργήσαμε μέσα στο διάβα του χρόνου όλες τις νέες λει τουργίες της κλινικής: την Υπηρεσία Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, την Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, την Μονάδα Νοσηλείας οξέων Περιστατικών, τα Ειδικά Ιατρεία, την εκκίνηση λειτουργίας του ΚΨΥ, τον ξενώνα αποκατάστασης, ακόμη και στις πιο σκληρές περιόδους περικοπών στο ΕΣΥ. Αυτή η ανάπτυξη λειτουργιών της κλινικής μας έδωσε και την αίσθηση περηφάνιας αλλά και το κίνητρο να συνεχίζουμε να υ περπροσφέρουμε στην κλινική και στους ασθενείς της.


Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι μετά από όλα αυτά τα «πέτρινα χρόνια», σήμερα που βρέχει εκα τομμύρια ευρώ για την ψυχική υγεία, η μόνη λύση «επιβίωσής μας» είναι η συλλειτουργία με την ΕΠΡΟΨΥ H, η οποία θα φέρει τα λεφτά και το προσωπικό της έχοντας τον έλεγχο τους. Κάποιοι από εμάς υπήρξαμε στο παρελθόν μέλη της ΕΠΡΟΨΥΗ, όλοι συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε με τις δομές τις ΕΠΡΟΨΥΗ ως μέλη αυτοτελών φορέων για την εξασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας των ασθενών μας. Δεν μπο ρούμε όμως να δεχτούμε ότι ο επίλογος μιας 20 ετούς πορείας ανάπτυξης της κλινικής στην οποία συνεισφέ ραμε με πάθος και μεράκι, θα γραφτεί με αυτόν τον τρόπο. Ήδη ενημερωνόμαστε από 3 συναδέλφους επι στήμονες, οι οποίοι ήρθαν ως συμβασιούχοι του ΠΓΝΙ για να καλύψουν τα τεράστια κενά της κλινικής, ότι οδεύουν για να εργαστούν στην ΕΠΡΟΨΥΗ!!!


Είναι επιτακτικότερη από ποτέ η ανάγκη να καλέσετε άμεσα διοικητική συνάντηση του συνόλου του προ σωπικού των δομών της κλινικής, όχι για να μας ενημερώσετε μόνο αλλά και για να ακούσετε και να λάβετε υπόψη σας, την γνώμη και την βούλησή μας.


Με τιμή, το προσωπικό της Ψυχιατρικής κλινικής του ΠΓΝΙ (Κλινική Βραχείας Νοσηλείας και Μονάδας οξέων Περιστατικών)»


Σας επισυνάπτουμε την επιστολή που στάλθηκε και στην EINH.


Comments


bottom of page