top of page

Aιτήματα σχετικά με την λειτουργία των Τ.Ε.Π. που υπογράφουν 113 συνάδελφοι

Σας προωθούμε το κείμενο με τις θέσεις και τα αιτήματα σχετικά με την λειτουργία των Τ.Ε.Π. που υπογράφουν 113 συνάδελφοι πανελλαδικά.


Η συγκέντρωση υπογραφών συνεχίζεται.


Άμεσα η Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. θα καλέσει σε σύσκεψη τους συναδέλφους για να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα.


ΟΕΝΓΕΑθήνα 10/5/2020

Προς: Β. Κικίλια, Υπουργό Υγείας

Β. Κοντοζαμάνη, Υφυπουργό Υγείας

Κοιν: ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ, ΚΕΣΥ

Θέμα: «Θέσεις και αιτήματα σχετικά με την λειτουργία των ΤΕΠ»

Κύριοι Υπουργοί

Διοριστήκαμε ως ειδικευμένοι ιατροί κλάδου ΕΣΥ με βαθμό επιμελητη Α’ και Β’ για τα ΤΕΠ βάσει ΦΕΚ στο οποίο αναφέρεται κατηγορηματικά η αντίστοιχη ειδικότητά μας και χωρίς την παραμικρή νύξη στην εξειδίκευση της επείγουσας Ιατρικής. Παρα λοιπόν το ρητό περιεχόμενο του διορισμού, στην παρούσα φάση τελούμε υπό μιας ασαφούς και πιθανώς «ερμαφρόδιτης» καταστάσεως. Διότι δεν μας δινεται η δυνατότητα να ασκούμε πλήρως την ειδικότητα για την οποία διοριστήκαμε, ενώ καλούμαστε να «μεταμορφωθούμε» (κατά την ρήση του Προέδρου της ΕΕΕΙ) σε Ιατρούς Επείγουσας Ιατρικής χωρίς να έχουμε επιλέξει κατι τέτοιο. Ακόμη όμως και για τους συναδέλφους που θα το επέλεγαν προαιρετικά και όχι σχεδόν εκβιαστικά (υπό την απειλή αδυναμίας εξέλιξης και την μονιμότητα υπο αίρεση) αυτό θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο αφού δεν υπάρχει αντίστοιχη υποδομή και οργάνωση και με την Επειγουσα Ιατρική στην παρούσα φάση να βρίσκεται σε επίπεδο «νεογιλών οδόντων».


Συγκεκριμένα:


1. Κύρια έκφραση της κατάστασης «ασάφειας» που επικρατεί είναι η ενασχόληση μας (φυσικα όχι με δική μας πρωτοβουλια) με ιατρικές πράξεις πέραν των ορίων της ιατρικής μας ειδικότητας με το αίολο επιχειρημα και την επίκληση της εξειδικευσης της Επειγουσας Ιατρικης, που δεν υπήρχε ως οντότητα, αλλά ουτε και ως προαπαιτούμενο στο κείμενο της προκηρυξης και με εγγενή χαρακτηριστικά όπως τώρα περιγράφονται. Αυτό όμως δεν συνάδει με την ειδική φροντίδα που απαιτεί κάθε ασθενής που προσέρεται στο ΤΕΠ. Ταυτόχρονα, οι καλύψεις αστικής ευθύνης απορεέουν και αφορούν κατά αποκλειστικότητα την επιμέρους ειδικότητα μας βάσει της οποίας διοριστήκαμε στο ΤΕΠ.


2. Παρά το ότι εκπληρώνουμε στο ακέραιο τον ρόλο μας όπως περιγράφεται από την ειδικότητά μας και το ΦΕΚ διορισμού μας, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αποστερεί τη δυνατότητα βαθμολογικής εξέλιξης όσων εξ ημών δεν αποκτήσουν την εξειδίκευση Επείγουσας Ιατρικής, γεγονός που καταστρατηγεί την ισοτιμία με όλους τους υπολοιπους συναδέλφους μας.


3. Βάσει της Νομοθεσίας, οφείλουμε να εκπαιδευτούμε για έξι μήνες στην Επειγοντολογία (δεν υπήρχε ουτε καν υπόνοια στην προκήρυξη των θεσεων για εξειδικευση στην Επειγουσα Ιατρικη) εντός της πρώτης πενταετίας από το διορισμό μας. Αυτό (παρότι μας συνέλαβε εξ απινης) όμως είναι ανέφικτο, διότι τα νοσοκομεία αναφοράς είναι δύο, ένα στην Αττική και ένα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Με δεδομένο ότι είμαστε περίπου 400 ιατροί πανελλαδικά, είναι αδύνατο τα δύο αυτά νοσοκομεία να προσφέρουν σε εύλογο χρόνο την απαιτούμενη εκπαίδευση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι βορείως των Αθηνών δεν υπάρχει κανένα κέντρο που να προσφέρει εξειδίκευση. Πολύ περισσότερο δεν καθορίζονται νοσοκομεία Παίδων ως εξειδικευμένα εκπαιδευτικά κέντρα που να παρέχουν με όρους επιστημονικής επάρκειας την εξειδίκευση σε Παιδιάτρους και Παιδοχειρουργούς που ήδη έχουν διοριστεί στα ΤΕΠ των νοσοκομείων Παίδων (!).


4. Πολλά από τα Νοσοκομεία δεν διαθέτουν τις κτιριακές υποδομές ή όλη την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για να λειτουργήσουν ως ενιαίο και αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, πολλά επίσης δεν διαθέτουν πλήρως οργανωμένες αίθουσες αναζωογόνησης. Είναι φανερό λοιπόν ότι όπως είναι οργανωμένο το Τμήμα Επειγόντων δεν προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση των ιατρών στην Επείγουσα Ιατρική.


5. Με αυτά τα δεδομένα, η λειτουργία μας στα Επείγοντα του Νοσοκομείου δεν μπορεί παρά να γίνεται αυστηρά στα πλαίσια της ειδικότητάς μας, όπως σαφώς περιγράφεται και στο ΦΕΚ διορισμού. Επειδή όμως δε γίνεται με ισότιμο τροπο σε σχέση με τους ιατρούς των κλινικών, δημιουργούνται ιατροί δύο ταχυτήτων. Μακροπρόθεσμα οι περιορισμοί των δυνατοτήτων πλήρους άσκησης της ειδικότητάς μας είναι σίγουρο ότι θα μας οδηγήσουν σε υστέρηση σε δεξιότητες και εμπειρία σε σύγκριση με τους ιατρούς των κλινικών (π.χ. χειρουργικής εμπειρίας για ιατρούς χειρουργικών ειδικοτήτων).

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε:


- Να αποσυνδεθεί η βαθμολογική εξέλιξη και η μονιμοποίηση των Ιατρών ΤΕΠ από τη λήψη της εξειδίκευσης της Επείγουσας Ιατρικής όπως εξάλλου συμβαίνει με τους υπόλοιπους γιατρούς του ΕΣΥ


- Οι ειδικευμένοι Ιατροί ΕΣΥ των ΤΕΠ που δεν επιθυμούν να λάβουν την εξειδίκευση (ή μέχρι να την λάβουν εκείνοι που επιθυμούν) να ασκούν αυστηρά και σύμφωνα με το ΦΕΚ διορισμού τους την ειδικότητα στο ΤΕΠ ή στην αντίστοιχη κλινική ,ανάλογα με τις ανάγκες


- Να υποστηριχθεί η πλήρης επιστημονική εξέλιξη στην ειδικότητά εξίσου με αυτή των ιατρών κλινικών και η πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων ισότιμα με των συναδέλφων των κλινικών π,χ χειρουργικες πράξεις αντιστοιχες με τους υπολοιπους εφημερεύοντες κατά την διάρκεια των εφημεριών


- Για εκείνους τους συναδέλφους που επιθυμούν να δοθεί άμεσα η δυνατότητα εκπαίδευσης (κατά προτεραιότητα) στην Επείγουσα Ιατρική, αυξάνοντας τον αριθμό νοσοκομείων ή τμημάτων αναφοράς, με γεωγραφική κάλυψη του συνόλου της χώρας. Ήδη σήμερα, υπάρχουν και άλλα νοσοκομεία που πληρούν τις προϋποθέσεις για να χορηγούν την εξειδίκευση της Επείγουσας Ιατρικής.


- Να δοθεί η δυνατότητα σε Ιατρούς ΤΕΠ παιδιατρικών νοσοκομείων να εξειδικευτούν σε νοσοκομεία ή κέντρα αναφοράς που καλύπτουν παιδιατρικά επείγοντα.


- Εφόσον αποδοθεί στους διευθυντές των ΤΕΠ ο τίτλος εξειδίκευσης της Επείγουσας Ιατρικής αν έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια συνεχούς υπηρεσίας σε ΤΕΠ, για λόγους ισονομίας να γίνει το ίδιο και για τους άλλους ιατρούς των ΤΕΠ, εφόσον το επιθυμούν.


- Να δημιουργηθεί η κτιριακή υποδομή για αυτόνομα ΤΕΠ και να παρασχεθεί πλήρης ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που να εξασφαλίζει την πλήρη αυτοτέλειά τους και την ποιοτική λειτουργία τους.


Θεωρούμε τα προαναφερθέντα εύλογα και θεμελιώδη, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ΤΕΠ, κατά τρόπο ώστε αφενός να παρέχεται η βέλτιστη φροντίδα σε κάθε ασθενή αλλά και αφετέρου να αποκατασταθεί η ισοτιμία του Ιατρού ΤΕΠ με τους υπόλοιπους Ιατρούς ΕΣΥ και να καταστούν σαφείς οι εργασιακές υποχρεώσεις του με σεβασμό στην ειδικότητά του και με προτεραιότητα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και στην επιστημονική του εξέλιξη. Προς το σκοπό παρακαλούμε για τις σχετικές ενέργείες σας και προσδωκούμε σε συνάντηση εκπροσώπων μας μαζί σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Στηρίξτε τα ΤΕΠ και τους εργαζόμενους σε αυτά!

Με τιμή

Οι επιμελητές ΤΕΠ

bottom of page