ΕΙΝΑΠ: Στήριξη της στάσης εργασίας του σωματείου εργαζομένων