Αύριο η κινητοποίηση για μόνιμη και σταθερή δουλειά