Αιτήσεις έως 18/6 για 167 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία