Κινητοποίηση την Τετάρτη για μόνιμη και σταθερή δουλειά