Έρχονται μειώσεις σε φάρμακα και φθηνότερα γενόσημα