Οι γιατροί χάνουν τις αναδρομικές περικοπές των αποδοχών τους