Λάρισα: Ανακοίνωση του Συλλόγου Ιατρών


Με έκπληξη μέσω της καθημερινής εφημερίδας της Λάρισας λάβαμε γνώση για την κατανομή των 90 θέσεων που αντιστοιχούν στην 5 ΥΠΕ.

Για ακόμη μια φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την προφανή προσπάθεια απαξίωσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Από την παραπάνω κατανομή το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο βγαίνει βαθιά αδικημένο έχοντας λάβει μόνο 10 θέσεις από τις 44 που έχουν ζητηθεί…!!!

Θα μας ενδιέφερε να μάθουμε το σκεπτικό αυτής της απόφασης και πως οι ευθύνοντες μπορούν να εξηγήσουν τόσο στην τοπική κοινωνία της Λάρισας, όσο και στους πολίτες της Θεσσαλίας, τις συντεταγμένες προσπάθειες υποβάθμισης του τριτοβάθμιου χαρακτήρα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μετά την μείωση του προϋπολογισμού έρχεται και η υποστελέχωση του Νοσοκομείου μας, απαιτώντας βέβαια πάντα από αυτό το νοσοκομείο να κάνει τα πάντα…..

Θεωρούμε ότι όλοι οι φορείς της πόλης και περιφέρειας μας, θα πρέπει να εμπλακούν ουσιαστικά και εποικοδομητικά στο σημαντικό θέμα της υποβάθμισης του μοναδικού τριτοβάθμιου νοσοκομείο της περιφέρειας μας. Θα πρέπει όλοι μαζί να απαιτήσουμε την αύξηση των συνολικών θέσεων που προορίζονται για την 5η ΥΠΕ , όταν από τον κεντρικό σχεδιασμό δίνονται ίδιες ή και περισσότερες θέσεις σε ΥΠΕ με μικρότερο πληθυσμό κάλυψης.

Ζητάμε από την διοίκησης της 5 ΥΠΕ να συγκαλέσει εκ νέου συνάντηση με όλους τους διοικητές των νοσοκομείων ευθύνης του, καθώς και με τους διευθυντές ιατρικής υπηρεσίας αυτών, ώστε να ενημερωθεί επιμελώς και από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, για τις πραγματικές ανάγκες των Νοσοκομείων.

Ευελπιστούμε στην ουσιαστική στήριξη όλων τον φορέων στον δύσκολο αγώνα να διατηρηθεί ο τριτοβάθμιος χαρακτήρας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Λάρισας που εμπράκτως καλύπτει όλες τις ανάγκες της Θεσσαλίας.