Σάμος: Μαζική κινητοποίηση για την Παιδιατρική κλινική