Άδικη και προκλητική ποινή στην καθαρίστρια στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων