top of page

Συνέλευση των Ιατρών του χειρουργικού τομέα του Νοσ. Ζακύνθου


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ζάκυνθος, 20/3/2019

Σήμερα Τετάρτη 20/3/2019 συνήλθαμε σε Γενική Συνέλευση οι γιατροί του χειρουργικού τομέα το ΓΝΖ και αφού συζητήσαμε διαλογικά το ζήτημα της εκκίνησης μονάδας ΜΑΦ ή ΜΕΘ που δρομολογείται από την Διοίκηση , αποφασίσαμε τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχήν θεωρούμε ότι δικαιολογημένα στον οργανισμό του νοσοκομείου μας υφίσταται, εκ της κατασκευής του, η ΜΕΘ με συγκεκριμένη μάλιστα χωροθέτηση και με πλήρη ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό, ικανοποιώντας πραγματικές ανάγκες που δικαιολογούνται όχι μόνο από τα περιστατικά που χρειάζονται αντιμετώπιση σε ΜΕΘ, αλλά και από το νησιωτικό χαρακτήρα μας που οδηγεί συχνά στο να αποκλειόμαστε για περισσότερες μάλιστα από μια ημέρες από την ηπειρωτική χώρα. Η ίδια η τουριστική κίνηση του νησιού που βαίνει συνεχώς μάλιστα αυξανόμενη, με πολλά και βαριά τροχαία ατυχήματα που συχνά απαιτούν την νοσηλεία σε μονάδα, δημιουργεί από μόνη της την αυξημένη ανάγκη για ΜΕΘ πλήρως εξοπλισμένη και άρτια στελεχωμένη που θα ήταν σε θέση να εξυπηρετήσει ακόμα και περιστατικά εκτός Ζακύνθου, με δεδομένη πάντα την τεράστια ζήτηση και την περιορισμένη προσφορά κλινών ΜΕΘ σε εθνικό επίπεδο.

Με αφορμή τα πρόσφατα τρία περιστατικά που χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ χωρίς αυτό να γίνει για μέρες δυνατόν και με γνωστή την κακή κατάληξη τους , η τοπική κοινωνία ευαισθητοποιήθηκε ακόμα περισσότερο στην εκκίνηση της ΜΕΘ στο ΓΝΖ. Aυτό έγινε ακόμα πιο απαιτητό συνδυαζόμενο με το γεγονός της ουσιαστικής αναστολής της λειτουργίας της Παιδιατρικής κλινικής λόγω της διαδοχικής παραίτησης και των (4) τεσσάρων παιδιάτρων της.

Η εκκίνηση της λειτουργίας ΜΕΘ, με δεδομένη την ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου - ιατρομηχανολογικά - χώρου, όπως και η επανεκκίνηση της νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας της Παιδιατρικής κλινικής, έγινε έτσι μια εύλογη κοινωνική απαίτηση που πρέπει να ικανοποιηθεί.

Στον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπεται μόνο η λειτουργία ΜΕΘ και όχι ΜΑΦ ξεχωριστής, εκτός από την περίπτωση της καρδιολογικής κλινικής και της ανάνηψης του χειρουργείου όπου η σχετική ΜΑΦ βρίσκεται υπό την επίβλεψη και την ευθύνη των αντιστοίχων τμημάτων.

Σε κάθε περίπτωση η εκκίνησης λειτουργίας μονάδας εντατικής η αυξημένης φροντίδας, ακόμα και για δυο κλίνες, θεωρούμε ότι είναι αδύνατον να γίνει χωρίς:

1) τον διορισμό τουλάχιστον (δύο ακόμα εξειδικευμένων εντατικολόγων, ένας από τους οποίους μάλιστα θα είναι Διευθυντής η Επιμελητής Α ώστε να είναι και υπεύθυνος, ώστε μαζί με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του ήδη εκπαιδευόμενου χειρουργού μας και μαζί με τον ήδη εργαζόμενου στην παθολογική εντατικολόγο μας, να μιλάμε για (4) τέσσερεις εντατικολόγους που θα αναλάβουν τη λειτουργία της και θα καλύψουν σε επαρκή βαθμό τις σχετικές εφημερίες (επτά έκαστος με βάση το νόμο).

2) τον διορισμό τουλάχιστον τριών νοσηλευτριών για κάθε λειτουργούσα κλίνη εντατικής θεραπείας

3) τον διορισμό του απαραίτητου βοηθητικού προσωπικού

4) την ικανή αύξηση του προϋπολογισμό του νοσοκομείου που θα είναι συγκρίσιμη πιθανά με τις δαπάνες μιας ακόμα κλινικής στο νοσοκομείο μας

Είναι δε απορίας άξιο, να δρομολογούνται οικονομικές δαπάνες για τέτοια μονάδα όταν, λόγω οικονομικής δυσπραγίας, με δυσκολία αντιμετωπίστηκε πρόσφατα το θέμα του πετρελαίου η του οξυγόνου και παραμένουν ακόμα χωρίς έλεγχο και χρήση τα απαραίτητα στο χειρουργείο τρία αναισθησιολογικά μας μηχανήματα αλλά και χωρίς επισκευή το ακτινολογικό μηχάνημα του χειρουργείου.

Επειδή ήδη δρομολογείται η κάλυψη των αναγκών σε νοσηλευτικό προσωπικό για τη συγκεκριμένη μονάδα (ΜΑΦ;) από εσωτερικές μετακινήσεις, δηλώνουμε ότι για κανένα λόγο δεν πρέπει η συγκεκριμένη μονάδα να στηθεί σε βάρος των ήδη λειτουργούνταν τμημάτων , που στενάζουν κάτω από την τραγική υποστελέχωσή τους, αλλά μόνο με νέους διορισμούς όπως επανειλημμένα έχουν ζητήσει τόσο οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο όσο και οι κοινωνικοί φορείς στη Ζάκυνθο.

Ειδικότερα για την χειρουργική κλινική, η αποδυνάμωσή της, με την απομάκρυνσή ενός χειρουργού για τη μονάδα, θα δημιουργούσε αδιέξοδο στην πλήρη κάλυψη από εφημερίες της κλινικής για όλο το μήνα και θα συνεπάγονταν ανάγκη για συμπληρωματική εφημέρευση από επιπλέον χειρουργούς εκτός του νοσοκομείου μας.

Όσο δε αφορά την πίεση χρόνου για άμεση εκκίνηση της ΜΕΘ ή ΜΑΦ που σχετίζεται με ευρωπαϊκή μας υποχρέωση, έχουμε να τονίσουμε ότι η λειτουργία τέτοιας μονάδας δεν μπορεί παρά να λαμβάνει χώρα με όλες τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές, με επαρκή (σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ) στελέχωση και με την αναγκαία χρηματοδότηση. Μπορεί οι κλίνες να είναι στην αρχή λιγότερες, μπορεί η προσπάθεια από το προσωπικό να χρειάζεται να είναι περισσότερη στην αρχή, όμως για τον κάθε ασθενή που θα αντιμετωπίζεται εκεί τίποτε λιγότερο η με μικρότερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα δεν θα δικαιολογείται να γίνει. Το διακύβευμα για τη μονάδα εντατικής η αυξημένης φροντίδας είναι κρίσιμο, είναι δύσκολο και αφορά με τον πιο απαιτητικό και πολυδάπανο τρόπο την ίδια την ανθρώπινη ζωή.

Καλούμε τη Διοίκηση να προχωρήσει άμεσα σε προκηρύξεις Ιατρικού (Επιμελητές και Υπεύθυνος Τμήματος Διευθυντής η Α) όπως επίσης Νοσηλευτικού, Παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού προκειμένου να στελεχώσει με υπεύθυνο τρόπο την ΜΕΘ στο νοσοκομείο μας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τα σημαντικά αλλά απολύτως αναγκαία επιπλέον κονδύλια για τη χρηματοδότησή της.

Ο Διευθυντής του Χειρουργικού Τομέα

Ποταμίτης Νίκοςbottom of page