Στήριξη της ΟΕΝΓΕ στους συναδέλφους του ΓΟΝΚ


Αθήνα 14 Μαρτίου 2019

Α.Π:9431

Το Γ.Σ της ΟΕΝΓΕ στηρίζει το δίκαιο αίτημα των ιατρών της Α΄ Χειρουργικής κλινικής του ΓΟΝΚ, για ισοκατανομή των εφημεριών με την Πανεπιστημιακή κλινική, που τροποποιήθηκαν με αυθαίρετη απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Οι εφημερίες των τμημάτων καθορίζονται με βάση των αριθμό των ειδικευμένων ιατρών κάθε Τμήματος και ουδεμία σχέση έχουν με τον αριθμό των ειδικευομένων.

Θεωρούμε καθόλα παράνομη κάθε μετακίνηση ειδικευόμενου ιατρού σε άλλο Τμήμα από αυτό που ορίσθηκε να κάνει ειδικότητα, πολύ περισσότερο δε όταν αυτό δεν δίνει ειδικότητα. Ζητούμε να ανακληθεί άμεσα κάθε μετακίνηση ειδικευόμενου ιατρού από την Α΄ Χειρουργική κλινική του ΓΟΝΚ.

Απαιτούμε να σταματήσει αμέσως κάθε είδους απειλή εκ μέρους της διοίκησης του νοσοκομείου, για άσκηση πειθαρχικών διώξεων ενάντια στους συναδέλφους ιατρούς της Α'Χειρουργικής επειδή υποστηρίζουν τα παραπάνω αυτονόητα.

Το θέμα της ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένου διευθυντή στο τμήμα να λυθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία και της κλινικής και την παροχή ποιοτικής περίθαλψης στους ασθενείς.