Σχετικά με την πρόσβαση πανεπ. γιατρών σε ιδιωτικές κλινικές


Αθήνα 13 Μαρτίου 2019

Α.Π: 9428

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ ΟΕΝΓΕ ΣΤΙΣ 7/3/19

Στο νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε στην ολομέλεια της Βουλής 6/3/19, υπάρχει διάταξη (άρθρο 21) η οποία πρακτικά επαναφέρει ολόκληρο το άρθρο 11 του ν. 2889/2001 με το οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση πανεπιστημιακών γιατρών σε ιδιωτικές κλινικές. Τα ατομικά ιδιωτικά τους ιατρεία διατηρούνται. Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο (λόγω άλλων πρόσφατων διατάξεων που έχουν νομοθετηθεί από το υπουργείο Παιδείας) αν αυτή η απαγόρευση πρόσβασης θα συμπεριλαμβάνει και το «Ευγενίδειο».

Θεωρούμε πως τουλάχιστον εν μέρει η συγκεκριμένη διάταξη είναι σε σωστή κατεύθυνση εφ’ όσον εφαρμοστεί στην πράξη με τους αναγκαίους ελέγχους. Ωστόσο, είναι ενδεικτικό της ουσίας της κυβερνητικής πολιτικής η μη καθιέρωση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για ΟΛΟΥΣ τους γιατρούς των δημόσιων μονάδων υγείας (πανεπιστημιακούς, στρατιωτικούς κλπ) χωρίς ιδιωτικά ιατρεία, χωρίς παραθυράκια, χωρίς αστερίσκους και χωρίς εξαιρέσεις. Άλλωστε, όπως επιβεβαιώνεται από τις διατάξεις του υπόλοιπου νομοσχεδίου η κυβέρνηση αποτελεί το καλύτερο στήριγμα των μεγαλοεπιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας.

Διαχρονικό αίτημα της ΟΕΝΓΕ είναι όλοι οι γιατροί που εργάζονται στις δημόσιες μονάδες υγείας να είναι μόνιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, χωρίς κανένα «δικαίωμα» (πιο σωστά «προνόμιο») άσκησης ιδιωτικής ιατρικής. Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε ένα αποκλειστικά δημόσιο και απολύτως δωρεάν σύστημα υγείας με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είμαστε ενάντια στη λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ενάντια στα «απογευματινά» ιατρεία (στα οποία ο ασθενής πληρώνει) τόσο για τους πανεπιστημιακούς όσο και για τους γιατρούς του ΕΣΥ.

Διεκδικούμε σύγχρονες, υψηλού επιπέδου, απολύτως δωρεάν υπηρεσίες υγείας με καθολική κάλυψη όλου του πληθυσμού χωρίς παράνομο ή «νόμιμο» χρηματισμό των γιατρών από τους ασθενείς.