ΟΕΝΓΕ: Απαράδεκτη η ισόβια δέσμευση των ιατρών με το βαθμό τους