Λήψη ειδικότητας μέσω Πανελλαδικών. Βράζουν οι νοσοκομειακοί γιατροί.