Ξανθός: Το επόμενο δελτίο τιμών θα έχει εντελώς νέα αρχιτεκτονική