Αλλαγή στο σύστημα εξετάσεων. Αντιδράσεις από τη ΔΗΠΑΚ.