Ξανθός: Δρομολογούμε ένα σοβαρό σχεδιασμό προσλήψεων