Την Παρασκευή η κινητοποίηση για τη Μέρα της Γυναίκας