Εκτός ιδιωτικών κλινικών οι πανεπιστημιακοί γιατροί