Ένωση Σερρών: Μια ανάλγητη εξουσία που "προστατεύει" τη μητρότητα