Λάρισα: Η διοίκηση ακύρωσε την πρόσληψη 132 συμβασιούχων