Η εβδομάδα αρχίζει με κινητοποιήσεις στο υπουργείο Υγείας