Φαρμακευτικός Σύλλογος: διαφωνεί με τα ΜΜΕ για τα εμβόλια