top of page

Ένωση Λέρου: Ανακοίνωση για την περικοπή κινήτρων


ΛΕΡΟΣ 12 Φεβρουαριου 2019

Α.Π.: 03/2019

Η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας σε Δελτίο Τύπου (6 Φεβρουαρίου 2019) ενημέρωσε ότι συγκροτεί Ομάδα Εργασίας που θα εισηγηθεί «θεσμοθέτηση ενός πλέγματος επιπλέον οικονομικών –επιστημονικών-βαθμολογικών κινήτρων προσέλκυσης των γιατρών και θα συμβάλλει στο αναγκαίο αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας των τοπικών κοινωνιών στα δυσπρόσιτα ορεινά και νησιωτικά μέρη.» Το Δ.Σ της Ε.Ι.ΘΕ.Λ όπως και οι συνάδελφοι που εκπροσωπούμε, περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της απόφασης της κυβέρνησης. Καλούμε, για πολλοστή φορά , την Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας να πάρει σαφή θέση , για την επαναφορά των κινήτρων προσέλκυσης και παραμονής του Ν.1881/1990 αρθ.11 παρ38 όπως είχε υποσχεθεί ο Αναπληρωτής Υπουργός (συνάντηση 9/10/2017) και ο Υπουργός (συνάντηση 5/10/2018) . Τα κίνητρα προσέλκυσης και παραμονής είχαν δοθεί στους γιατρούς του Νοσοκομείου Λέρου και των αποκεντρωμένων μονάδων του δηλαδή Κ.Υ. Πάτμου, Π.Π.Ι Λειψών και Αγαθονήσου . Ο νομοθέτης θεσπίζοντας το ανωτέρω άρθρο νομού , προέβλεπε στην ενίσχυση του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου με προσωπικό ,για να " στηριχτεί" η λεγόμενη "ψυχιατρική μεταρρύθμιση" την δεκαετία του 90 . Έτσι λοιπόν ήρθαν γιατροί ψυχολόγοι, εξειδικευμένο προσωπικό και η κατάσταση σχεδόν" ομαλοποιήθηκε" . Σήμερα υπάρχει ξανά έλλειψη ιατρικού και λοιπού προσωπικού (3 γιατροί για 350 ασθενείς ) ,εξαιτίας των εφαρμοζόμενων πολιτικών περικοπής δαπανών για την Υγεία, υποβάθμισης των δημοσίων ψυχιατρικών ιδρυμάτων, με στόχο την παράδοση του τομέα αυτού της υγείας εξολοκλήρου σε επιχειρηματικά συμφέροντα και με τις οδηγίες της Ε.Ε.

Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

  • Αρχίζει από τους γιατρούς του Κ.Υ. Πάτμου-Λειψών –Αγαθονησιουμε απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΑΑΔ 49193/11.11.2016) με αναδρομική μάλιστα ισχύ από 1/1/2015 . Η ως άνω διακοπή , έγινε με την αιτιολογία ότι το κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής του ν.1881/1990 αφορά μόνο το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στο Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ.Λερου .Οι γιατροί βέβαια που υπηρετούν είχαν προσληφθεί με προκήρυξη θέσεων που αναφερόταν στα κίνητρα (3 τρεις) . Μάλιστα όσο αφορά το Κ.Υ. Πάτμου αφαιρέθηκε και το κίνητρο του αγόνου για τους αγροτικούς γιατρούς , ενώ υπάρχει στην πλειοψηφία των νησιωτικών περιοχών της Χώρας .

  • Η διακοπή των κινήτρων στους γιατρούς του Κ.Θ –Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου άρχισε τον Νοέμβριο του 2017 μεαιτιολογία την εφαρμοστικη– ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.4272/2017 για το νέο μισθολόγιο . Μετά από κινητοποιήσεις των γιατρών με απεργία και στάσεις εργασίας δόθηκαν ξανά πίσω, μειωμένα όμως,σαν προσωπική διάφορα στους συναδέλφους του Νοσοκομείου Λέρου .

  • Υπάρχουν όμως γιατροί νεοπροσληφθεντες, που ενώ τα κίνητρα προσέλκυσης και παραμονής εμπεριέχονταν στην προκήρυξη των θέσεων τους , δεν τους καταβάλλονται (οκτώ συνάδελφοι) .Αυτό βεβαία , επιεικέστατα.

Είναι, όμως, αντιστροφή της πραγματικότητας ,η παροχολογια κινήτρων από την κυβέρνηση, όταν έχουν τσακιστεί οι μισθοί μας ,όταν δεν εφαρμόζεται η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για επαναφορά των μισθών , όταν έχουν κοπεί τα προϋπάρχοντα αναφερόμενα κίνητρα. Όλα όσα αναφέρθηκαν , και κύρια το γεγονός της μη επαναφοράς των μισθών μας στα προ μνημονίων επίπεδα , παρά τις διακηρύξεις για τέλος των μνημονίων και ενάντια στην απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας , μας κάνει να είμαστε επιφυλακτικοί στις κυβερνητικές υποσχέσεις .

Η Ε.Ι.ΘΕ.Λ διεκδικεί με κινητοποιήσεις

  • Την επαναφορά των κινήτρων σε όλους τους γιατρούς του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ-Κ.Υ.ΠΑΤΜΟΥ-ΛΕΙΨΩΝ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

  • Την επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα του 2012 προ περικοπών.

  • Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών .

  • Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων – κατάργηση κάθε αρθ. του Συντάγματος που απαγορεύει την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου .bottom of page