Ένωση Κέρκυρας: Πρόταση Αναθεώρησης Συντάγματος


Το ΔΣ της Ε.Γ.ΕΣΥ. Κέρκυρας υιοθετεί και στηρίζει την πρόταση της επιτροπής πρωτοβουλίας ομοσπονδιών συλλόγων και σωματείων του δημοσίου για την άρση της συνταγματικής απαγόρευσης μονιμοποίησης των συμβασιούχων που διαμορφώθηκε ως εξής:

«Το δικαίωμα στην εργασία, στη σταθερή και μόνιμη δουλειά είναι αδιαπραγμάτευτο και κατοχυρωμένο για όλους τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, απαλείφεται από το άρθρο 103 και το σύνολο του Συντάγματος κάθε διάταξη που εμποδίζει ή ακυρώνει αυτό το δικαίωμα, που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Εφεξής, κατοχυρώνεται διά του Συντάγματος και επιβάλλεται υποχρεωτικά σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.»

Η κυβέρνηση οφείλει, μέσω της επικείμενης αναθεώρησης του Συντάγματος, να καταργήσει το έκτρωμα των ελαστικών μορφών απασχόλησης, της ανακύκλωσης της ανεργίας και της εργασιακής ομηρίας.

Καλούμε τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν αγωνιστικά το δικαίωμά τους για μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ

Κέρκυρα, 10/02/2019