Δίνουν κίνητρα σε γιατρούς να πάνε σε άγονες περιοχές