Νοσοκομεία χωρίς πετρέλαιο, εντατικές χωρίς κλίνες