Δώρα δημοσίων υπαλλήλων: Άθλια μνημονιακή επιχειρηματολογία