Ένωση Πέλλας: Δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη δουλειά