Περιφέρεια Αττικής: Χρηματοδότηση 22,3 εκ. για 54 ΤΟΜΥ