ΠΑΓΝΗ: Αγωνιστική υποδοχή του αναπληρωτή υπ. Υγείας