Νοσοκομείο Σαντορίνης 2,5 χρόνια μετά χωρίς ιατρούς