Ιωάννινα: Ναζιστικό σύμβολο στην πόρτα του δοιηκητή