Πολάκης: Ανακοίνωση για τις διακομιδές από το συλλαλητήριο