Στους δρόμους οι εργαζόμενοι σε παιδεία, υγεία και όχι μόνο