Ενημέρωση ΕΙΝΑΠ προς τους συναδέλφους επικουρικούς