Η ΕΙΝΑΠ καταγγέλει τη διοίκηση του νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ