Καταγγελία από το Σωματείο Εργαζομένων στο Αττικόν