Λύσεις και προγράμματα που όμως δε λύνουν χρόνια προβλήματα