ΤΟΜΥ: Δεν υπάρχει ακόμη προσωπικό αλλά υπάρχει καλή θέληση