Σοβαρές ελλείψεις σε γυναικολογικές - μαιευτικές κλινικές