Αποφάσεις για νέες ΤΟΜΥ σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Κρήτη


Αποφάσεις για τη λειτουργία 49 Μονάδων Υγείας στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη, δημοσίευσε το υπουργείο Υγείας. Συγκεκριμένα, στην απόφαση για την περιφέρεια Πελοποννήσου αναφέρεται ότι έχουν προϋπολογιστεί περίπου 4,7 εκατομμύρια ευρώ και για 17 συνολικά ΤΟΜΥ σχεδιάζεται να προσληφθούν έως 204 γιατροί, νοσηλευτές και επιστήμονες λοιπών επαγγελμάτων. Τις 7 συγκροτημένες ΤΟΜΥ στελεχώνουν 84 άτομα. Στη Στερεά Ελλάδα προβλέπεται να λειτουργήσουν συνολικά 9 ΤΟΜΥ, εκ των οποίων σήμερα λειτουργούν πιλοτικά οι 5. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια περίπου και προβλέπονται 108 προσλήψεις εκ των οποίων οι 60 αφορούν τις ήδη 5 διαμορφωμένες ΤΟΜΥ. Στην Κρήτη, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 25 Τοπικές Μονάδες και έχουν συγκροτηθεί οι 10 από αυτές. Έχουν προϋπολογιστεί περί τα 7 εκατομμύρια ευρώ και σχεδιάζονται συνολικά 200 προσλήψεις. Και στις τρεις αποφάσεις αναφέρεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας ωστόσο προβλέπεται και παράταση των συμβάσεων. Το υπουργείο αναθέτει στις αρμόδιες υγειονομικές περιφέρειες την ευθύνη να βρουν χώρους όπου θα στεγαστούν οι ΤΟΜΥ.