Την πόρτα της εξόδου βλέπουν 600 γιατροί και επικουρικό προσωπικό