Ιδιωτικό ιατρείο ή ΕΣΥ πρέπει να επιλέξουν οι γιατροί ΠΕΔΥ