Οικογενειακός γιατρός: Ναυάγησε ο θεσμός πριν εφαρμοστεί