ΕΙΝΗ για το Ακτινολογικό τμήμα του Γ.Ν Άρτας


Δύο χρόνια περίπου πέρασαν από τότε που το Ακτινολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Άρτας υπολειτουργεί. Υπολειτουργούσε και υπολειτουργεί για δύο λόγους.

  1. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο παλιός αξονικός ήταν χαλασμένος και αντικαταστάθηκε.

  2. Η αντικατάστασή του όμως δεν συνδυάστηκε με την πρόσληψη του απαραίτητου ιατρικού προσωπικού για να μπορέσει να λειτουργήσει συνολικά το Ακτινολογικό Τμήμα. Το μόνο που έγινε είναι η πρόσφατη ολοκλήρωση στην κρίση μιας θέσης ΕΒ΄ Ακτινολογίας, για τον οποίο κανείς δεν γνωρίζει πότε θα αναλάβει υπηρεσία. Η σημερινή σύνθεση του Τμήματος είναι η Δ/ντρια και ένας επικουρικός γιατρός. Ένας Δ/ντης ΕΣΥ απουσιάζει με άδεια πατρότητας. Στον οργανισμό του Νοσοκομείου είναι κενή μια οργανική θέση Ακτινολόγου, αλλά αντί για μια τέτοια προκήρυξη από το νοσοκομείο ζητήθηκε θέση Δ/ντή (αναρωτιόμαστε αν πρόκειται για θέση Συντονιστή Δντή).

Επανειλημμένα έγγραφα της Δ/ντριας του Ακτινολογικού Τμήματος και του Επιστημονικού Συμβουλίου επισήμαναν τις ελλείψεις και ζητούσαν την άμεση προκήρυξη των θέσεων, από το 2017 ακόμα.

Το κενό στη στελέχωση του Ακτινολογικού Τμήματος καλείται με εντέλλεσθε της 6ης ΥΠΕ να καλύψει:

  • Αρχικά συνάδελφος από το ΓΝ Ιωαννίνων Γ.Χατζηκώστα, με τις ακόλουθες εφημερίες: 10/12 στην Άρτα, 11/12 στο Χατζηκώστα, 12/12 στην Άρτα, 13/12 στην Άρτα, 14/12 στην Άρτα, 18/12 στην Άρτα, 20/12 στην Άρτα, 26/12 στο Χατζηκώστα, 28/12 στο Χατζηκώστα, 29/12 στο Χατζηκώστα, 30/12 στο Χατζηκώστα. ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 11, μέσα σε 20 μέρες, σε δύο μάλιστα νοσοκομεία της Ηπείρου, πηγαινοερχόμενη από το ένα νοσοκομείο στο άλλο (μόνο αεροπλάνο δεν μίσθωσαν). Έγινε ανάκληση της μετακίνησης με απόφαση της ΥΠΕ, κατά το ράβω - ξηλώνω.

  • Σήμερα 18/12 ήρθε εντέλλεσθε που ξεκινά για την ίδια μέρα και συνεχίζεται για ακόμα 3 μέρες ονομαστικά και για 1 εφημερία στον καθένα σε 4 συναδέλφους του Ακτινολογικού Τμήματος, αγνοώντας το πρόγραμμα εφημέρευσης τους στο ΓΝ Ιωαννίνων Γ.Χατζηκώστα.

  • Ο συνάδελφος που καλείται στη Άρτα για τις 19/12, εφημερεύει στις 20/12 στο Χατζηκώστα.

Το ΓΝ Ιωαννίνων Γ.Χατζηκώστα εφημερεύει παρήμερα, ενώ το Ακτινολογικό Τμήμα έχει αναπτυγμένα τμήματα αξονικού τομογράφου, μαγνητικού τομογράφου, υπερήχων, μαστογράφου και ακτινογραφικό. Οι συνάδελφοι εργάζονται και εφημερεύουν εξειδικευμένα στα τμήματα τους.

Σε ένα τριτοβάθμιο Νοσοκομείο θα υπολειτουργήσει το Ακτινολογικό τμήμα 4 ημέρες για να να… υπολειτουργήσει και το Ακτινολογικό στο Νοσοκομείο Άρτας, αφού φαίνεται ότι οι Διοικούντες ….έκαναν μεν κατά την αντίληψη τους το καθήκον τους, …όμως κάνοντας γυρολόγους και επισφαλείς τους γιατρούς και κατά συνέπεια αφήνοντας όχι μόνο ένα αλλά δύο νοσοκομεία να λειτουργούν σε επικίνδυνες για την υγεία των ασθενών συνθήκες.

Ιωάννινα 18-12-18,

Ε Ν Ω Σ Η Ι Α Τ Ρ Ω Ν Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ω Ν Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ

(Ε.Ι.Ν.Η.)