Όχι στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2019, λένε οι εργαζόμενοι