Άγιος Δημήτριος: Κοιτώνας για τους συνοδούς από τους εργαζόμενους